Otavamedian eettinen ohjeistus bloggaajalle

Yleinen ohjeistus

• Bloggaaja käyttää sananvapautta ja oikeutta omiin mielipiteisiin.
• Bloggaaja sitoutuu noudattamaan tekijänoikeuksia.
• Bloggaaja sitoutuu, käyttäessään sitaattioikeuden tuomia mahdollisuuksia, listaamaan alkuperäisen lähteen ja linkkaamaan siihen.
• Bloggaajan tulee kunnioittaa muita sisällöntuottajia, bloggaajia ja toimittajia eikä kopioida muiden tuottamaa sisältöä muuten kuin sitaattioikeuden sallimissa rajoissa.
• Bloggaajan tulee kunnioittaa yksityisyyttä ja pitäytyä yksityisyyden suojaa loukkaavasta sisällöstä.
• Bloggaajan tulisi, mahdollisuuksien mukaan, pyytää omissa kuvissaan esiintyviltä henkilöiltä lupa kuvan käyttöön.
• Bloggaaja sitoutuu kunnioittamaan tavaramerkkejä.
• Bloggaaja pitäytyy kunniaa loukkaavasta sisällöstä ja muusta lainvastaisesta ja/tai hyvän tavan vastaisesta sisällöstä.
• Bloggaaja moderoi bloginsa lukijakommentteja ja varmistaa, että kommentit eivät sisällä asiattomuuksia.

Mainonta

• Bloggaaja voi sananvapauteen vedoten kertoa vapaasti oman mielipiteensä eri tuotteista ja palveluista.
• Suomen lain mukaan kaupallinen mainonta on oltava helposti tunnistettavissa mainokseksi. Kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun sisältöön.
• Mainostajien kanssa yhteistyössä toteutetussa sisällössä tulee todeta selvästi, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö ja kertoa lukijoille yhteistyötahon nimi.
• Bloggaajan tulee kertoa, mikäli tuote josta kerrotaan sisällössä on saatu yhteistyökumppanin kautta.
• Bloggaajan ei tulisi suositella tuotteita tai palveluja, joita hän ei ole itse kokeillut.

Otavamedia

• Otavamedia ei rajoita bloggaajan sisältöä eikä tarkista sitä etukäteen.
• Otavamedia kuitenkin varaa oikeuden poistaa sisältö, jonka se perustellusti uskoo rikkovan eettistä ohjeistusta. Tällöin Otavamedia ilmoittaa tapahtuneesta bloggaajalle tai ääritapauksessa keskeyttää palvelun toimittamisen.
• Bloggaaja pidättäytyy toimenpiteistä, jotka kuormittavat palvelua, häiritsevät palvelun ja sen käyttäjien toimintaa tai aiheuttavat tietoturvariskin.
• Bloggaajan käyttöoikeus palveluun on henkilökohtainen, eikä käyttäjätunnuksia saa luovuttaa kolmansille tahoille.

Yhteistyössä

Muualta poimittua