Laki muuttuu! Työ tai opiskelu ei enää pienennä yksityisen hoidon tukea

Lakimuutoksella voi olla satojen eurojen vaikutus perheen saamaan yksityisen hoidon tukeen.

Teksti Anniina Rintala
Kuvat iStock
Uusi varhaiskasvatuslaki takaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille.

Ilouutisia niille, joiden lapsi on yksityisessä päivähoidossa: Elokuusta 2020 alkaen perheillä on oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien työ- tai opiskelutilantesta riippumatta.

Nyt täysimääräisen hoitorahan saaminen on edellyttänyt, että vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti.

Jos esimerkiksi työskentelee osa-aikaisesti ja viikossa työtunteja kertyy alle 20, ei ole ollut oikeutettu saamaan täyttä hoitorahaa. Sama tilanne on ollut esimerkiksi niillä, joilla toinen vanhempi hoitaa pienempiä lapsia kotona.

Tällaisille perheille yksityisen hoidon tuen hoitorahaa on maksettu käytännössä vain osapäivähoitoa ajatellen.

Ainoa poikkeus tähän on ollut se, että lapsen tai perheen tilanne, esimerkiksi vanhempien uupumus, on vaatinut lapsen osallistumista kokopäiväisesti varhaiskasvatukseen.

Tällöin vanhempien on pitänyt pyytää kunnan lausunto lapsen tilanteesta liitteeksi tuen hakemista varten.

Yksityisen hoidon tuen perusosaa eli hoitorahaa saa 173,95 euroa kuukaudessa yhtä lasta kohden. Tuloihin sidottu hoitolisä on enintään 146,29 euroa lasta kohden kuukaudessa.

Päivähoitoon esikoulupäivän jälkeen jäävästä lapsesta maksetaan yksityisen hoidon tuen hoitorahaa 64 euroa kuukaudessa, sillä esiopetus on maksutonta. Mahdollinen hoitolisä on esikoululaisen kohdalla 73,15 euroa kuukaudessa.

Käytännössä monet perheet saavat tätäkin enemmän yksityisen hoidon tukea, varsinkin pääkaupunkiseudulla, sillä kunnat maksavat halutessaan hoitorahan ja hoitolisän päälle kuntalisää.

Yksityisen hoidon tuki ei vaadi enää selvityksiä

Kun yksityisen hoidon tuki ei enää ole sidottu työ- tai opikelutilanteeseen, vanhempien ei enää tarvitse selvittää omaa tilannettaan tuen maksua varten.

Lain muuttuminen ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä, vaan Kela tarkistaa asiakkaidensa tuet. Ne, keiden tukeen lakimuutos vaikuttaa, saavat siitä Kelalta ilmoituksen.

Muutoksen perustana on uusi varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki, jotka astuvat voimaan 1.8.2020. Varhaiskasvatuslakiin tuleva muutos määrittelee, että kaikilla lapsilla on jälleen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Vuonna 2015 lasten oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon rajattiin. Tuolloin säädettiin, että jos toinen vanhemmista on kotona, ei lapselle tarvinnut tarjota kokoaikaista päivähoitopaikkaa.

Osa kunnista kuitenkin katsoi, että lapsilla on vanhempien tilanteesta huolimatta oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mutta laki ei enää velvoittanut tähän.

Lähde: Kela – Yksityisen hoidon tuki 

Lue myös: Onko Arttu viskari? Kuusi sanaa päiväkodin hepreaa – ota nämä termit nyt haltuun

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä