Seksin synkkä puoli – sukupuolitauti voi tarttua myös sikiöön

Seksin kautta tarttuvat taudit ovat yleinen ja kiusallinen vaiva, mutta tauti voi vaikuttaa myös raskauteen.

Teksti Anna Mäkelä
Kuvat iStock
Seksi voi olla riski raskaudelle sukupuolitaudin takia.
Seksistä tarttuvat sukupuolitaudit voivat olla vakava riski sikiölle.

Seksin myötä leviävät sukupuolitaudit ovat bakteerien tai virusten aikaansaamia tartuntatauteja, jotka siirtyvät ihmisestä toiseen limakalvojen kautta. Seksistä saatu sukupuolitautitartunta ei ole koskaan iloinen yllätys, mutta erityistä huolta taudit voivat aiheuttaa raskaana oleville tai raskautta yrittäville.

Sukupuolitaudit voivat hankaloittaa raskaaksi tulemista, mutta ne voivat olla hoitamattomina vaarallisia myös sikiölle. Pahimmassa tapauksessa tauti voi aiheuttaa sikiön tai lapsen kuoleman tai vakavan vammautumisen. Oikein hoidettuna useimmat taudit ovat kuitenkin lähes vaarattomia myös odotuksen aikana.

Influenssa ja raskaus: Rokotteen ottaminen kannattaa

Seksitaudit seulotaan neuvolassa

Raskauden aikana seksitaudit sekä niiden synnyttämät tulehdukset voivat aiheuttaa vakavia ongelmia raskauden kululle ja sikiön terveydelle. Mikäli infektiot jäävät löytymättä ja hoitamatta, ne voivat lisätä keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä sekä aiheuttaa sikiölle epämuodostumia sekä muita vakavia vaurioita.

Sukupuolitaudin aiheuttama tulehdus on myös yksi kohtukuoleman mahdollisista syistä. Suurin vaurioriski on alkuraskaudessa, mutta osa vaurioista voi kehittyä hitaasti ja ilmetä lapsessa vasta vuosien kuluttua.

 

Näiden vakavien seurausten välttämiseksi raskaana olevilta otetaan jo raskauden alkuvaiheessa äitiysneuvolassa verinäyte, jossa varmistetaan mahdolliset kuppa-, hiv- tai hepatiitti B -tartunnat. Näyte otetaan äidin suostumuksella yleensä raskausviikoilla 8–12.

Mitä neuvolassa tapahtuu vauvavuoden aikana?

Näin saat alulle tytön tai pojan – katso hurjimmat kikat

Sukupuolitaudit: Hiv ei ole este raskaudelle

Hi-virusta eli hiviä pidettiin pitkään kuolemantuomiona, mutta nykylääketieteen ansiosta hiv-positiivinen voi elää käytännössä normaalia elämää. Hiv-tartunta ei siis estä parisuhdetta, seksielämää tai raskautta, mutta virus voi tarttua sikiöön raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana.

Äitiysneuvolassa tarjottavan hiv-testin tarkoituksena on löytää mahdollinen tartunta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lääkehoito raskauden aikana sekä verikontaktin minimoiminen synnytyksessä estävät tehokkaasti tartunnan siirtymistä raskaana olevalta syntyvälle lapselle. Kun tauti havaitaan ja lääkitään ajoissa, laskee tartuntariski jopa alle prosenttiin.

Hiv-tartunta ei vähennä naisen hedelmällisyyttä tai vaikuta raskauden kulkuun, mutta raskautta suunniteltaessa kannattaa keskustella oman lääkärin kanssa, sillä viruslääkitystä saatetaan joutua muuttamaan raskauden aikana tai sitä yritettäessä.

Hiv-positiivisen naisen ja hiv-negatiivisen miehen hedelmöityskeinona voidaan käyttää koti-inseminaatiota, kun taas hiv-positiivisen miehen ja hiv-negatiivisen naisen kohdalla hedelmöityskeinona voi olla yhdyntä. Miehen hiv-lääkitys laskee tehokkaasti tartunnan riskiä, ja sopivan lääkityksen avulla onkin mahdollista, että sekä virusmäärä että tartunnan riski laskevat erittäin pieniksi elleivät jopa olemattomiksi.

Hiv-positiivisen äidin ei tule imettää, vaan lapsen ruokinta tapahtuu korvikemaidon tai luovutetun äidinmaidon avulla.

Seksitaudit raskaana: näin herpes ja muut sukupuolitaudit vaikuttavat sikiöön.

Hoidettuna sukupuolitaudit muodostavat vain pienen riskin raskaudelle tai sikiölle. Lääkittynä edes hiv ei ole este seksille tai raskaudelle.

Klamydia voi johtaa lapsettomuuteen

Klamydia on tulehdussairaus, joka saattaa hoitamattomana johtaa lapsettomuuteen tai kohdunulkoisen raskauden riskin kasvuun. Sikiölle raskaudenaikainen klamydiainfektio ei kuitenkaan muodosta merkittävää uhkaa. Infektio voi lisätä hieman ennenaikaisen synnytyksen riskiä, mutta yksiselitteistä tutkimusnäyttöä tästä ei löydy.

Nämä ovat lapsettomuuden yleisimmät syyt

Milloin on lapsettomuushoitojen aika?

Sukuelinherpes voi olla hengenvaarallinen lapselle

Sukue­lin­herpes kuuluu hoitamattomana sikiölle vaarallisimpien sukupuolitautien joukkoon, sillä si­kiön sukue­lin­her­pes­tar­tun­ta voi johtaa kesken­menoon, kohtu­kuo­lemaan, epä­muo­dos­tumiin tai si­kiön kas­vun hidas­tumiseen. Sukuelinherpes kulkee kerran saatuna mukana läpi elämän, ja suuri osa sen kantajista on oireet­tomia tai ei tunnista oireita.

Mikäli herpes puhkeaa ensimmäisen kerran raskauden aikana, tila voi olla sikiölle kohtalokas. Herpeksen uudelleen puhkeaminen raskauden aikana ei ole niin haitallista, sillä silloin sekä äidiltä että sikiöltä löytyy jo vasta-aineita. Taudin tarttumisen todennäköisyys äidistä lapseen on herpeksen ensi-ilmestymisen yhteydessä 50 %, mutta uusiessa vain alle 5 %.

Raskaudenaikaisen herpeksen hoidolla pyritään estämään vastasyntyneen herpestartunta eli neonataaliherpes. Neona­taa­li­her­pekseen liittyy suuri kuolleisuus- ja vammautumisriski, ja sitä py­ritään ehkäi­semään loppu­ras­kauden virus­lää­ki­tyk­sellä, keisa­ri­leikkauksella tai varotoimin ala­tie­syn­ny­tystä hoidet­taessa.

Herpestartunnasta on siis tärkeää kertoa gynekologille, jotta estohoito asikloviirilääkityksellä voidaan aloittaa ajoissa ennen laskettua aikaa.

Hoitamaton kuppa voi tarttua sikiöön kaikissa vaiheissa

Syfilis eli kuppa on bakteerin aiheuttama sukupuolitauti, joka voi tarttua äidiltä sikiölle. Kupan sikiölle aiheuttama vaara riippuu raskauden vaiheesta sekä äidin kuppainfektion vaiheesta.

Hoita­mat­to­masta äi­distä kuppa voi tarttua si­kiöön tau­din kai­kissa vai­heissa. Pahimmillaan kuppatartunta voi johtaa sikiön tai lapsen kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen.

Tar­tunta si­kiöön ja lap­seen voi­daan es­tää äi­din mahdol­li­simman varhai­sella hoi­dolla. Raskaudenaikaista kuppaa hoidetaan ja synnynnäistä kuppaa ehkäistään parenteraalisella penisilliinillä.

Tippuri lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä

Tippuri on bakteerin aiheuttama sukupuolitauti, joka voi hoitamattomana lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä jopa 3–5-kertaisesti. Tippuri voi myös klamydian tapaan aiheuttaa vastasyntyneelle silmätulehduksen. Raskaudenaikaista tippuria hoidetaan keftriaksonilla.

Sukupuolitaudit: HPV ei aiheuta sikiövaurioita

HPV- eli papilloomavirusinfektio tunnetaan kohdunkaulansyövän aiheuttajana, mutta sikiövaurioista ei taudin kantajan tarvitse olla huolissaan. Viruksen aiheuttama kondylooma ei myöskään aiheuta lapsettomuutta, eikä vaikuta raskauden kulkuun tai synnyttämiseen. Papilloomavirus voi kuitenkin tarttua äidiltä lapselle istukan kautta jo raskauden aikana tai siirtyä lapseen synnytyksessä.

Ulkosynnyttimien kondyloomia ei tarvitse hoitaa raskauden aikana, mutta tarvittaessa yksittäisiä kondyloomia voidaan poistaa kirurgisesti tai laserkäsittelyllä. Yleensä hoidot voidaan siirtää synnytyksen jälkeen tapahtuviksi.

Seksitautien riskit

Hoitamattoman hiv-tartunnan riskit: taudin tarttuminen vastasyntyneeseen

Hoitamattoman klamydian riskit: lapsettomuus, kohdunulkoinen raskaus, taudin tarttuminen vastasyntyneeseen

Hoitamattoman sukuelinherpeksen riskit: keskenmeno, kohtukuolema, epämuodostumat, sikiön kasvun hidastuminen, kuolema tai vammautuminen neonataaliherpeksestä johtuen

Hoitamattoman kuppatartunnan riskit: taudin tarttuminen sikiöön tai vastasyntyneeseen, sikiön tai lapsen kuolema tai pysyvä vammautuminen

Hoitamattoman tippurin riskit: taudin tarttuminen vastasyntyneeseen

Hoitamattoman HPV:n riskit: papilloomaviruksen tarttuminen sikiöön tai vastasyntyneeseen

Lähteet: Duodecim, Hivpoint, Käypä hoito, THL, Terveyskirjasto.

Anna.fi: Kaikki sukupuolitaudit voivat tarttua suuseksissä – asiantuntija kumoaa 4 yleistä luuloa

Kommentit

Jaa oma kokemuksesi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lue seuraavaksi

Yhteistyössä