Vanhemmuus Minä vanhempana
22/02/2017

Kuntavaaleissa päätetään näistä lapsiperheiden asioista – ajaako ehdokkaasi lasten etua?

Varhaiskasvatus, koulutus ja vapaa-ajan palvelut ovat pääosassa 9.4.2017 järjestettävissä kuntavaaleissa. Ne kaikki ovat lapsiperheitä koskettavia asioita, joten vanhempien kannattaa olla hereillä sopivaa ehdokasta valitessa sekä äänestää lastensa etua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen kertoo, mihin kolmeen asiaan ehdokkaissa kannattaa kiinnittää huomiota.

Kuntavaaleissa päätetään näistä lapsiperheiden asioista – ajaako ehdokkaasi lasten etua?

Varhaiskasvatus, koulutus ja vapaa-ajan palvelut ovat pääosassa 9.4.2017 järjestettävissä kuntavaaleissa. Ne kaikki ovat lapsiperheitä koskettavia asioita, joten vanhempien kannattaa olla hereillä sopivaa ehdokasta valitessa sekä äänestää lastensa etua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen kertoo, mihin kolmeen asiaan ehdokkaissa kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Laadukas varhaiskasvatus: pienet lapsiryhmät ja ammattitaitoinen henkilökunta

Laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa, että päiväkotiryhmät ovat kohtuullisen kokoisia ja että jokaisessa lapsiryhmässä työskentelee lastentarhanopettajakoulutuksen saanut työntekijä.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle ja sivistykselliselle tasa-arvolle. Siihen investoiminen on erityisen tehokasta hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Varhaiskasvatuksen tärkeimmät laatutekijät ovat koulutettu ja sitoutunut henkilökunta, riittävän pienet ja pysyvät lapsiryhmät sekä hyvä yhteistyö vanhempien kanssa.

Vanhempi, selvitä nämä:

 • Onko ehdokkaasi valmis turvaamaan, että kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä kunta rajaa lapsen oikeutta siihen?

Lue myös: Päiväkoti vai perhepäivähoito?

2. Koulutus kuuluu kaikille: ei leikkauksia, kiusaamista tai sisäilmaongelmia

Suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat olleet maailman huippuluokkaa, mutta viime aikoina ne ovat heikentyneet selvästi. Koulutukseen kohdistetut leikkaukset heikentävät opetuksen laatua ja koulutuksen saavutettavuutta ja uhkaavat lisätä koulutuksen keskeyttämistä. Lähes joka viidenneltä 20–24-vuotiaalta nuorelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto.

Myös koulukiusaaminen ja koulujen sisäilmaongelmat ovat merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille ja oikeuksille.

Vanhempi, selvitä nämä:

 • Onko ehdokkaasi valmis turvamaan laadukkaan esi- ja perusopetuksen ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen turvaamalla opetuksen ja koulutuksen riittävät voimavarat?
 • Mitä ehdokkaasi tekisi koulukiusaamisen ehkäisemiseksi?
 • Mitä ehdokkaasi tekisi koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa?

Lue myös: Koulun aloittaminen on iso muutos

3. Kohtuuhintaiset harrastukset taattava lapsille ja nuorille

Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä. Kuntien vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille on supistettu ja eriarvoisuus vapaa-ajan toiminnoissa on kasvanut. Tämä kasvattaa hyvinvointi- ja terveyseroja, sillä esimerkiksi liikunta- ja lukemistottumukset omaksutaan lapsuudessa ja nuoruudessa.

Vanhempi, selvitä nämä:

 • Onko ehdokkaasi valmis turvaamaan kohtuuhintaisen koululaisten iltapäivätoiminnan kaikille 1.–2.-luokan oppilaille?
 • Millä keinoin ehdokkaasi edistäisi maksuttomien tai kohtuuhintaisten lasten ja nuorten harrastuksia toteuttamista kunnassa?

Lue myös:
Köyhyys syrjäyttää lapsen kaveripiiristä
MLL:n kuntavaaliohjelma 2017

Tarkista täältä, ketkä kuntavaaliehdokkaat ovat allekirjoittaneet lapsi- ja nuorisojärjestöjen yhteisen lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun.

Mitkä kuntavaalit?

 • Kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi.
 • Kuntalaiset valitsevat kunnassa ylintä valtaa käyttävän kunnanvaltuuston. Ehdokkaan pitää olla kunnan asukas.
 • Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta (mm. varhaiskasvatuksen järjestäminen ja veroprosentti).
 • Vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.
 • Vaalipäivä on 9.4.2017

Avainsanat

Kommentit

Oma kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.