Raskaus Synnytys
25/07/2016

Mikä on Suomen turvallisin synnytyssairaala? Katso täältä oman sairaalasi tilanne!

Synnytysten hoitokäytännöissä on isot sairaalakohtaiset erot. Vertailimme synnyttäjän saamaa hoitoa sairaaloissa viiden asian suhteen.

Mikä on Suomen turvallisin synnytyssairaala? Katso täältä oman sairaalasi tilanne!

Synnytysten hoitokäytännöissä on isot sairaalakohtaiset erot. Vertailimme synnyttäjän saamaa hoitoa sairaaloissa viiden asian suhteen.

1. Synnytyksen käynnistäminen yleisintä Kemissä

Synnytysten käynnistäminen on lisääntynyt selvästi: viime vuonna käynnistettiin jo neljännes synnytyksistä, kun kymmenen vuotta sitten käynnistettiin alle viidennes.

Yleisintä synnytyksen käynnistäminen oli Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä (43 prosenttia synnytyksistä), Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa Seinäjoella ja Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa käynnistettiin vain 11 prosenttia synnytyksistä. Myös Porvoon sairaalassa ja Jorvin sairaalassa Espoossa käynnistyksiä oli poikkeuksellisen vähän.

Keskustele: Synnytyksen käynnistäminen sairaalassa

2. Välilihan leikkaus yleisintä Lahdessa

Episiotomia eli välilihan leikkaaminen synnytyksessä on vähentynyt vuosien mittaan. Sairaalakohtaiset erot ovat kuitenkin isot: Päijät-Hämeessä episiotomia tehtiin viime vuonna peräti neljännekselle synnyttäjistä. Tampereen yliopistollinen keskussairaala tuli kakkosena ja Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu) kolmosena.

Ahvenanmaalla episiotomioita tehtiin poikkeuksellisen vähän, vain neljälle prosentille synnyttäjistä.

Keskustele: Kauanko episiotomian parantuminen kestää?

3. Vaikeita repeytymiä eniten Ahvenanmaalla

Vaikeita, kolmannen ja neljännen asteen repeytymiä kirjattiin viime vuonna synnyttäjillä eniten Ahvenanmaalla, jossa näitä sattui 2,6 prosentille synnyttäjistä. Tämä on yhteydessä siihen, että episiotomiat ovat Ahvenanmaalla harvinaisia.

Toiseksi eniten repeytymiä kirjattiin Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä ja kolmanneksi eniten Jorvin sairaalassa Espoossa.

Toista ääripäätä edusti Pohjois-Karjalan keskussairaala, jossa vaikeita repeämiä sattui kuusi kertaa vähemmän kuin Ahvenanmaalla.

Lue myös: 10 kysymystä synnytyksen jälkeen, joita et huomannut kysyä
Keskustele: 4. asteen repeytymästä toipuminen

4. Eniten imukuppisynnytyksiä Kätilöopistolla

Synnytykset, joissa käytettiin lapsen ulosautossa imukuppia, ovat lisääntyneet hieman koko maan tasolla. Viime vuonna näitä oli yhdeksän prosenttia synnytyksistä.

Eniten imukuppisynnytyksiä oli Kätilöopiston sairaalassa (12 prosenttia synnytyksistä) ja vähiten toisessa Hyksin sairaalassa, Naistenklinikalla Helsingissä (5,5 prosenttia). Riskiraskauksien ja suunniteltujen sektioiden keskittäminen Naistenklinikalle vaikuttaa asiaan: viime vuonna sairaalan synnytyksistä yli 30 prosenttia oli sektioita.

Keskimääräistä enemmän imukuppisynnytyksiä oli myös Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä ja Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa.

Keskustele: Kerro kokemuksesi imukuppisynnytyksestä

5. Kiireellisiä sektioita eniten Naistenklinikalla

Päivystyksellisten, kiireellisten keisarileikkausten määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla. Naistenklinikalla niitä tehdään eniten: viime vuonna yli 17 prosenttia sairaalan synnytyksistä oli kiireellisiä sektioita. Tavallista enemmän kiireellisiä sektioita tehdään myös Ahvenanmaalla ja Kainuussa. Kainuussa tehdään myös eniten hätäsektioita.

Vähiten kiireellisiä sektioita tehdään Oulaskankaan sairaalassa ja Lapin keskussairaalassa.

Sairaaloiden hoitokäytännöissä ja laadussa on muutenkin kuin synnytysten osalta suuria alueellisia eroja, joita on vastikään selvittänyt raportissaan The Boston Consulting Group. Esimerkiksi sydäntautikuolleisuudessa sairaalan a ja b välillä voi olla nelinkertainen ero. Raportti ehdottaakin, että sairaalat selvittäisivät parhaat hoitokäytännöt, yhtenäistäisivät käytäntönsä ja julkistaisivat hoitotuloksensa.

Lue myös:
Synnytyskertomus: Kiireellinen sektio
Lukijat kertovat: Näin selätin synnytyspelon

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet -tilastot. The Boston Consulting Group, Sote-uudistuksen puuttuva pala (2016).

Hämeenlinnassa eniten menehtyneitä vauvoja

Suomessa on kansainvälisesti katsoen erittäin alhainen vastasyntyneiden kuolleisuus, mutta synnytyssairaaloiden välillä on kuitenkin eroja. Alueita, joiden sairaalat ylittivät koko maan keskiarvon eli 3,7 kuollutta tuhatta syntynyttä kohti, olivat Kanta-Häme (5,4), Pohjois-Savo (5,3), Satakunta (4,7) ja Etelä-Karjala (4,7) .

Sairaalakohtaiset erot selittyvät osittain sillä, että yliopistosairaaloissa pienten keskosten tehohoitoon on selvästi paremmat mahdollisuudet kuin aluesairaaloissa. Tilastoihin kirjataan kaikki lapset alkaen raskausviikolta 22, siis hyvin pienetkin keskoset.

Sairaalan koko tai varustelutaso ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka vaikuttaa kuolleisuuteen: vastasyntyneiden kuolleisuus on keskimääräistä alhaisempi esimerkiksi Ahvenanmaalla ja Itä-Savossa.

Vuoden 2015 osalta on käytössä vasta ennakkotiedot, joiden mukaan kuolleiden vastasyntyneiden osuus on 4,1 lasta 1000 syntynyttä kohti. Vuonna 1990 luku oli lähes 8.

Äitiyskuolleisuus on Suomessa lähes maailman alhaisinta, ja kuolemat tilastoidaan koko maan tasolla. Niistä ei ole saatavissa sairaalakohtaista, julkista tietoa. Vuosittain äitiyskuolemia sattuu Suomessa arviolta 3–5.

Lähde: THL, perinataalitilastot vuosilta 2013–14 ja ennakkotiedot vuodelta 2015.

Avainsanat

Kommentit

Joo, aika harhaanjohtava otsikko ”katso täältä oman sairaalasi tilanne”, kun omaa sairaalaa ei mainita jutussa ollenkaan.

Oma kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.